EU fondy

EU fondy

1. Zákazka – výpočtová technika

Stiahnúť pdf


2. Zákazka – externé riadenie projektu

Stiahnúť pdf


3. Zákazka – kancelárske priestory

Stiahnúť pdf