EU fondy

EU fondy

1. Zákazka - výpočtová technika

Stiahnúť pdf


2. Zákazka – externé riadenie projektu

Stiahnúť pdf


3. Zákazka – kancelárske priestory

Stiahnúť pdf


4. Záznam – výpočtová technika

Stiahnúť pdf


5. Záznam – externé riadenie projektu

Stiahnúť pdf


6. Projekt s podporou EU

Stiahnúť pdf